NGHÊU NGAO CHIỀU

By VÕ CÔNG PHÚC

 

        NGHÊU NGAO CHIỀU

Ta gã trai lông nhông ăn mòn quá khứ

Quá khứ cha ông lập ấp dựng làng.

Những hào hùng ngàn xưa vọng lại

Ta lêu bêu cuối bãi đầu ghềnh...

More...

VỚI THƠ

By VÕ CÔNG PHÚC

 

VỚI THƠ

La bàn đời xô lệch

Những đảo điên hiềm tị gièm pha...

Vịn câu thơ ta đi.

                          Từ Dạ Linh

More...

CHUÔNG NGÂN

By VÕ CÔNG PHÚC

 

CHUÔNG NGÂN

Thật giả tại tâm căn

Mọc gai cái nhìn loài Cú vọ

Chuông chùa ngân đến muôn sau.

                             Từ Dạ Linh

More...

CHÙM THƠ HAI KU:

By VÕ CÔNG PHÚC

 

CHÙM THƠ HAI KU:   

       

           BÃO

Bình yên từ tâm bão

Gió giật vùng bao la

Tan tác tiếng muôn loài. Bão lên.

                                     Từ Dạ Linh

            ĐỐN NGỘ

Vào đời một khoảng trắng

Dập dìu có rồi không

Thăng hoa phút linh diệu. Đốn ngộ.

                           Từ Dạ Linh

More...

NHỚ QUÊN

By VÕ CÔNG PHÚC

 

NHỚ QUÊN

 

Nhiều lúc ta quên cả

Tuổi tên mà làm gì?

Hỏi trời cao mấy trượng

Hỏi biển sâu bao chừng...

More...

DẤU NGÀY

By VÕ CÔNG PHÚC

 

           DẤU NGÀY

Ngày buồn bóng rong chơi

Vầng thái dương vội tắt

Sâu thẳm đêm ghi dấu ngày lên.

                            Từ Dạ Linh

More...

VÀ VỚI HUẾ

By VÕ CÔNG PHÚC

 

            VÀ VỚI HUẾ

Và với Huế vẫn chùng chình lỡ hẹn

Mùa nghiêng trôi chầm chậm nỗi hoàng hôn.

Em tha thướt cho Hương Giang e ấp

Điệu Nam ai huyền hoặc đến mơ hồ...

More...

SÓNG

By VÕ CÔNG PHÚC

 

SÓNG

Trồng hoa trên mặt biển

Sóng cứ vỗ ầm ào

Niềm đau ngập bờ em.

                          Từ Dạ Linh

More...

SỢ

By VÕ CÔNG PHÚC

 

SỢ

Vấp ngã rồi đứng dậy

Lỗi lầm cơn gió thoảng

Ta sợ không vượt qua chính mình.

                               Từ Dạ Linh

More...

TÀN TRO

By VÕ CÔNG PHÚC

 

TÀN TRO

Yêu thương hay chối bỏ

Ngọn lửa vừa ra đi

Nhận đau phía tàn tro.
                                             Từ Dạ Linh

More...