VU VƠ LỤC BÁT

VU VƠ LỤC BÁT

 

Thế gian nào dễ gì đâu

Rơi ngang chiếc lá

Nỗi đau về cành.

Dẫu là giọt nước mong manh

Dòng đời chu chuyển

Sinh thành long lanh.

 

Góp gom một chút mộng lành

Cân đo đong đếm

Chợt xanh vòng đời.

Sinh chơi vơi trả chơi vơi

Giọt sương uống ánh mặt trời

Hoá sao.

 

Trách chi cái kiếp ba đào

Đã gieo phải gặt

Xôn xao cõi người.

Đường đời chợt khóc chợt cười

Luồn kim xe chỉ

Khâu lời dửng dưng

                   Từ Dạ Linh