VIẾT CHO CHIỀU VÀNG

VIẾT CHO CHIỀU VÀNG

 

Bỏ lại sau tất thảy

Những nhục vinh đời người

Ta về chiều dẫn lối

Cửa thiền chợt xanh rêu.

 

Quên đi quên tất thảy

Những yêu thương giận hờn

Một ngày về với cỏ

Thảo nguyên tràn mênh mông.

 

Quên quên rồi nhớ nhớ

Vọng niệm mỗi kiếp người

Ai nói câu sinh diệt

Khởi thuỷ vốn luân hồi.

 

Chiều vàng nhè nhẹ rơi

Thõng tay điệu buông lơi

Vẩn vơ điều không nói

Xanh trong mắt cuộc đời.

                      Từ Dạ Linh

Vũ Quốc Khánh

Chào anh Công Phúc

Gặp lại chiều vàng thong thả buông
Thảo nguyên xanh mướt mát dặm trường
Ta như quên hết bao trầm cảm
Gặt bộn mùa vui những tơ vương