NHẬT KÝ RỜI

    NHẬT KÝ RỜI

 

Cà phê đen buổi sáng

Những câu chuyện tầm phào

Ngày rối trong mắt bão

Biển giận nổi sóng thần.

 

Thế giới đầy biến động

Những cái chết nhạt phèo

Bởi ăn mòn quá khứ

Loài người gánh gieo neo.

 

Những mảnh đời dặt dẹo

Những tâm hồn đi hoang

Tai ương và tội ác

Chiến tranh lẫn đói nghèo.

 

Thằng bạn thân lên chức

Gọi điện về hỏi thăm

Chỉ vài câu tếu táo

Thì ra đã lạc vần.

 

Gặp thời một đứa khác

Tiền rủng rẻng lao xao

Câu chữ thành lếu láo

Nghe ra rặt hơi đồng.

 

Một ngày lòng trống rỗng

Một ngày ta lông nhông

Thế giới đầy biến động

Đời sắc sắc không không.

 

Đêm vo tròn giấc mộng

Bình yên đêm mênh mông.

Đêm mơ về biển động

Lối về còn bão dông.

                        Từ Dạ Linh