GỞI NGƯỜI CÂU HÁT ĐÒ GIANG

GỞI NGƯỜI CÂU HÁT ĐÒ GIANG

 

Chỉ là một giấc chiêm bao

Tình xưa một gói

Nát nhàu thời gian.

Vẫn là câu hát đò giang

Còn ai đưa đón người sang sớm chiều?

 

Dáng gầy một dáng liêu xiêu

Vườn yêu khép lối

Dám liều băng băng.

Dòng sông đã giấu ánh trăng

Đêm không mở lối

Giăng giăng một mình...

 

Câu hò chở khẳm chữ tình

Lẻ loi đêm vắng

Ta hình như ta.

Miên man sông tải lời ca

Mênh mang câu hát

Vỡ oà chiêm bao.

 

Ta về gói ghém ngọt ngào

Gói miên man ta gởi vào mênh mang.

Gởi người đứng đợi đò giang

Câu thơ tình muộn

Người sang khẳm đò.

                           Từ Dạ Linh