VIẾT CHO EM BÉ 9 TUỔI NGƯỜI NHẬT

VIẾT CHO EM BÉ 9 TUỔI NGƯỜI NHẬT

                       (sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản)

 

Một khẩu phần ăn em nhường lại

Em nhường cho tôi phần trong trẻo nghĩ suy.

Em cho tôi bài học làm người

(Về lẽ công bằng đức hy sinh cho quảng đại)

Mai này trên đường đời ngoảnh lại

Cảm ơn em cho tôi nghị lực sống này.

 

Tuổi bất hoặc đi qua tưởng mình lớn khôn

Ngờ đâu trước em tôi còn bé dại

(Còn so đo toan tính cho riêng mình).

Cái ác diễu hành mà tôi thản nhiên

Bởi còn lo chuyện manh áo bát cơm.

 

Từ giờ phút này tôi quyết học em

Từ giờ phút này tôi bình thản đứng lên

Dẫu phía trước là dầu sôi lửa bỏng

Chết hiên ngang

Ta sống với muôn người!

                                              Từ Dạ Linh