NGẪM NGHĨ KHI ĐỌC SỰ TÍCH HỒ HOÀN KIẾM

NGẪM NGHĨ KHI ĐỌC SỰ TÍCH HỒ HOÀN KIẾM Đánh xong giặc thanh gươm thần trả lại Mấy ngàn năm non nước mơ thanh bình. Lời cha ông mãi vọng trong tâm thức Ta trở về Chối bỏ mọi quang vinh! Từ Dạ Linh