NGHĨ SAU MỘT QUYẾT ĐỊNH

 

NGHĨ SAU MỘT QUYẾT ĐỊNH

Ghét cũng vậy mà thương cũng vậy

Rồi mai sau lịch sử sẽ xét soi.

Việc ta làm lương tâm không hỗ thẹn

Có gì đâu chút điều tiếng riêng mình.

Ghét cũng vậy mà thương cũng vậy

Trái đất này ngày tháng có ngừng quay.

Đường đi tới vẫn còn nhiều gian khó

Tin ngày mai bởi ta có muôn người.

Ghét cũng vậy mà thương cũng vậy

Để tâm chi lũ sâu mọt hại người!

                               Từ Dạ Linh