CHUYỆN NHÂN QUẦN

 

CHUYỆN NHÂN QUẦN

Ta hoá cỏ những điều không thể nói

Dã quỳ ơi

Đắng đót chuyện nhân quần.

                                                                     Từ Dạ Linh