VIẾT CHO LỄ HỘI HALLOWEEN

 

VIẾT CHO LỄ HỘI HALLOWEEN

Mặt nạ đời anh hoá trang cho mình tươi roi rói

Tươi như không thể nào tươi hơn buổi mẹ chợ về.

Chẳng phải để trốn em chẳng làm quên nỗi nhớ

Anh bước tiếp con đường ở đó thiếu vắng bóng hình em.

Hoá trang chiếc mặt nạ anh tự dỗ dành

Anh giấu đi niềm đau đã chai thành sẹo

Giấu ánh mắt buồn ngày em bước sang ngang.

Tiếng bìm bịp kêu sao nẫu cả khúc sông anh.

Chiếc mặt nạ đời anh trốn tìm anh

Những ngã đường gập ghềnh những dòng sông chảy xiết

Buổi gặp em niềm vui oà vỡ

Chiếc mặt nạ đời anh gìn giữ giờ vội rơi.

Anh tự vui với lễ hội riêng mình

Tim dâng sóng lời gọi em thao thiết

Mặt nạ anh

Anh cất làm tin.

                                Từ Dạ Linh