NHẬT KÝ

 

NHẬT KÝ

Buồn vui nhiều khi chả rõ

Vu vơ dăm chuyện tầm phào.

Ly cà phê đen và đắng

Uống toàn chuyện đẩu chuyện đâu...

Buồn vui mấy chuyện tầm phào

Thân ta lận đận trăm ngả

Chưa hề than vãn một câu.

Giật mình thế sự vần xoay.

Thế sự hình như gió thoảng

Người đời bàn tán râm ran.

Thời gian vèo trôi không đợi

Ngoảnh lại tóc bạc mấy phần.

Tóc bạc ừ thì tóc bạc

Sờ túi chợt thấy rỗng không.

Nhà cửa ở nhờ tập thể

Ta đây vô sản vô lo!

Thế sự nhiều lúc chuyện lớn

Áo cơm chỉ là chuyện đùa.

Dăm câu thơ phú qua quýt

Trà đạo ngắm nhìn trăng soi.

                                  Từ Dạ Linh