VẠCH YÊU

 

VẠCH YÊU

Em một điểm và anh một điểm

Có biển người đang mải miết tìm nhau.

Phát tín hiệu nhiều lần anh vạch sẵn

Chẳng đường nào kết nối thẳng hai ta.

Em một điểm và anh một điểm

Lối ta đi chẳng cùng phương vị.

Anh về Đông em vội vã lên Tây

Suốt cuộc đời ta mãi mãi cách xa.

Anh một điểm và em một điểm

Sóng yêu thương có khi nào đủ vạch?

Gió đùa nghịch để ánh nhìn sóng sánh

Con đường tình dang dỡ điểm anh-em!

Thiếu con đường ta vạch bởi tin yêu

Thiếu con đường cho ta thuộc về nhau.

                                          Từ Dạ Linh