BÌNH YÊN QUÊ NHÀ

 

BÌNH YÊN QUÊ NHÀ

Dễ gì gặp phút mình yên

Khi mà gió thổi con thuyền xa khơi.

Bình yên người nở nụ cười

Nghe trong sâu thẳm cất lời bão dông.

Bình yên hỏi có hay không

Sao ta cứ mãi lông nhông giữa đời.

Bình yên tiếng mẹ ru hời

Gởi vào câu hát bời bời niềm riêng.

Đường đời lở bước chung chiêng

Ta về đắm giữa bình yên quê nhà.

Ta về nhặt lại lời ca

Để em bước xuống vườn cà... bình yên!

                                                Từ Dạ Linh